ویانا ، پرنسس خونه ما

کیدز گاردن

سلام آجی نازم ... سلم فرشته کوچولوی خونه ... همینطور که گفتم چند وقت بود میخواستیم بریمت کیدز گاردن وقت نمیکردیم ... بالاخره این هفته با مامان و بابایی رفتیم ... همه جا کف پوشای نرم و دبوار پوش بود و با اینکه چند بار خوردی زمین اصلا اذیت نشدی ... واقعا عالی بود خیلی خیلی بهت خوش گذشت . واقعا یکی از بهترین شبا بود ... ویانا و علاقه شدید به تاب ... دور تا دور دیوارا پر از مینی گیم های مناسب بچه ها بود متناسب با قدشون نصب شده بود تو عاشق این بلز بودی ... فدات بشم موسیقی دان کوچولو ... اینم یه ماشین موزیکال بادی بود که تکون میخورد و آهنگ میزد ... خیلی جذاب بود . ولم میکردیمنم میومدم میشستم...
19 مهر 1397

خاطرات اخیر ...

سلام خواهر کوچولوی ناز مهربونم ... دیگه شمارش معکوس تولدت شروع شده ... و فقط دو روز مونده به سالگرد فرود با شکوهت ... دیروز با مامانی رفتیم بام لند و محیط کیدز گاردن رو دیدیم . میخواستیم بیاریمت گفتیم بریم از نزدیک ببینیم محیطش مناسب سنت باشه . خیلی محیط خوبی داشت و واقعا ایمن سازی شده ، اگه کار پیش نیاد قصدمون اینه که بیاریمت تو این هفته ... از اونجا برات شکلات جرقه ای خریدیم البته شکلات زیاد برات خوب نیس ولی دیگه چیکار کنیم ویاناست و علاقه به کاکائو ... از اونجا داشتیم برمیگشتیم بابا زنگ زد گفت سریع بیاید . بیچاره اومده بود آشغالا رو بذاره جلو در واحد که کارگر بیاد جمع کنه . شما یه قانونی داری و اونم اینه...
14 مهر 1397
1